Rebranding marki – jak przeprowadzić go skutecznie i wynieść swoją markę na nowy poziom?

Wstęp

Czy planujesz w najbliższym czasie odmienić wizerunek swojej marki, aby przyciągnąć nowych klientów lub otworzyć drzwi do nowych rynków? Czas na magiczne słowo – rebranding. To słowo, które niesie ze sobą spory ładunek. Bo tak naprawdę przed Tobą proces znacznie bardziej zawiły niż kwestia zmiany logo czy sloganu. To głęboka transformacja dotykająca każdego aspektu działalności Twojej firmy. A po drodze wszystko może się zdarzyć! Nawet to, o czym w teraz w ogóle nie myślisz.


Najtrudniejszym zadaniem, jakie przed Tobą stoi, jest konieczność pogodzenia tego jak Ty postrzegasz swoją markę, to czym ona dla Ciebie jest z tendencjami rynku i tym, czego oczekują Twoi odbiorcy. Jak w ogóle podejść do tego wyzwania, aby nowy wizerunek marki był spójny zarówno z Twoją wizją jak i z oczekiwaniami rynku? Przede wszystkim, zaufaj specjalistom. Potrzebujesz solidnego wsparcia na każdym etapie tego procesu, dzięki któremu strategiczne myślenie spotka się z kreatywnością i wrażliwością na zmianę.


Przyjrzyjmy się temu procesowi i wspólnie zastanówmy się, jak przeprowadzić go skutecznie, od początku do końca.

Rebranding marki – przygotowanie procesu, wdrożenie i dalsze zarządzanie marką
Ułożenie procesu
Analiza sytuacji
Definiowanie celów
Strategia marki
Projektowanie i implementacja zmian
Wdrożenie rebrandingu
Zarządzanie marką po rebrandingu
Komunikacja wewnętrzna
Komunikacja zewnętrzna
Monitorowanie i dostosowywanie

Ułożenie procesu 

Ułożenie procesu rebrandingu to złożone przedsięwzięcie, które wymaga dokładnego planowania, zrozumienia rynku i klientów, definiowania wizji marki, rozwijania skutecznych strategii komunikacji, etapowego wdrażania zmian oraz zaangażowania i zarządzania zmianą wewnątrz i na zewnątrz organizacji. 

 1. Planowanie strategii: Proces rebrandingu rozpoczyna się od strategicznego planowania, które stanowi fundament dla wszystkich przyszłych działań. To etap, na którym kierownictwo i zespoły marketingowe lub projektowe współpracują w celu określenia głównych celów i kierunków zmian. Tutaj powinniśmy zacząć od wnikliwej analizy obecnej sytuacji marki, jej pozycji na rynku, a także identyfikacji kluczowych obszarów wymagających zmian.
 2. Zrozumienie rynku i odbiorcy: Dogłębne zrozumienie rynku, na którym firma działa, oraz potrzeb i oczekiwań jej klientów to podstawa, która zapewni skuteczność planowanych rozwiązań. Zanim wyciągniemy wszystkie działa, warto przeprowadzić badania rynkowe i analizę trendów w celu zrozumienia, jak zmieniają się preferencje i oczekiwania konsumentów. Takie informacje pomogą w opracowywaniu strategii, która będzie rezonować z obecnymi i potencjalnymi klientami.
 3. Definiowanie wizji i misji marki: Ważnym elementem procesu rebrandingu jest również przedefiniowanie lub dostosowanie wizji i misji marki. Należy tu uwzględnić, jak chcesz aby Twoja firma była postrzegana w przyszłości, jakie wartości i przekonania będą ją kształtować oraz jakie unikalne cechy wyróżniają ją na tle konkurencji.
 4. Rozwój strategii komunikacji: Już na tym etapie warto opracować skuteczną strategię komunikacji, która skieruje zmieniony wizerunek marki do różnych grup odbiorców. Dzięki temu w trakcie procesu będzie można na bieżąco weryfikować, czy wszystkie elementy zgadzają się z opowieścią, którą chcemy przekazać. Strategia powinna określać, jakie przekazy, kanały komunikacji i narzędzia marketingowe zostaną wykorzystane do przedstawienia nowego wizerunku marki.
 5. Planowanie etapów wdrożenia: Rebranding to proces, który wymaga stopniowego wdrażania zmian. Należy zaplanować harmonogram wdrożenia, który uwzględnia kolejne etapy, takie jak redesign logo, aktualizację materiałów marketingowych, zmiany na stronie internetowej czy kampanie informacyjne.
 6. Zaangażowanie wewnętrznych i zewnętrznych stakeholderów: Ważne jest zaangażowanie w proces zarówno pracowników firmy, jak i zewnętrznych partnerów. Wewnętrzne działania powinny obejmować szkolenia i warsztaty dla pracowników, aby zyskać ich zrozumienie i zaangażowanie w nowy wizerunek marki. Zewnętrznie, należy poinformować kluczowych partnerów biznesowych i klientów o nadchodzących zmianach.
 7. Zarządzanie zmianą: Skuteczne zarządzanie zmianą jest kluczowe w całym procesie rebrandingu. Wymaga to zarówno elastyczności, jak i zdolności do szybkiego reagowania na nieoczekiwane wyzwania oraz dostosowania planów w miarę potrzeb.

Dobrze zaplanowany i przeprowadzony proces rebrandingu może skutecznie odświeżyć wizerunek marki, zwiększyć jej rozpoznawalność i pozytywnie wpłynąć na jej pozycję rynkową.

 

Analiza sytuacji

Jak już ustaliliśmy to pierwszy ważny krok w całym procesie. Wymaga głębokiego zrozumienia obecnej pozycji marki na rynku. Warto odłożyć na bok własne przekonania i otworzyć się na feedback oraz dane. Kluczowe jest zbadanie, jak marka jest postrzegana przez klientów, konkurentów oraz wewnętrznie przez pracowników. Należy przeanalizować dotychczasową strategię komunikacji, identyfikację wizualną i podjęte do tej pory działania marketingowe. Rozważ również, jak zmieniło się otoczenie rynkowe, technologie i preferencje konsumentów. Ta analiza pozwoli nam zidentyfikować mocne strony, słabości, szanse i zagrożenia, które są kluczowe dla opracowania skutecznego planu rebrandingu.

Definiowanie celów

Definiowanie celów jest zasadniczym etapem, który wymaga określenia jasnych i mierzalnych celów, do których dąży firma. Cele te mogą dotyczyć:

 • poprawy wizerunku
 • zwiększenia rozpoznawalności marki
 • przyciągnięcia nowej grupy docelowej
 • zmiany pozycjonowania na rynku

Ważne jest, aby cele te były zgodne z ogólną strategią firmy i adresowały konkretne potrzeby biznesowe. Powinny one również uwzględniać długoterminową wizję marki oraz przewidywać, jak zmiany wpłyną na relacje z klientami i pozycję konkurencyjną firmy.

Strategia marki

Opracowanie strategii marki w procesie rebrandingu to kluczowe zadanie, które wymaga głębokiego zrozumienia kierunku, w jakim ma zmierzać firma. To tutaj definiowane są nowe wartości, misja i wizja marki, które będą kształtować jej przyszły wizerunek. Strategia powinna uwzględniać również analizę grupy docelowej, konkurencji oraz trendów rynkowych. Ważne jest, aby strategia była spójna z ogólnymi celami biznesowymi firmy i stanowiła solidną podstawę do dalszych działań w procesie rebrandingu.

Projektowanie i implementacja zmian

Po określeniu celów, jakimi ma zaowocować wprowadzona przez nas zmiana i opracowaniu strategii jej wdrożenia, czas na etap w którym nowa strategia marki zostaje przekształcona w konkretne elementy wizualne i komunikacyjne. Tu rozpoczyna się praca studia projektowego, którego misją jest zadbanie, by wszystkie elementy były zgodne z wypracowanymi założeniami.

 1. Projektowanie nowej tożsamości wizualnej: Na tym etapie kluczowe jest stworzenie nowej tożsamości wizualnej, która odzwierciedla odświeżoną markę. Obejmuje to projektowanie nowego logo, wybór palety barw, typografii i innych elementów graficznych. Wizualna tożsamość powinna odzwierciedlać kluczowe wartości marki i być łatwo rozpoznawalna przez odbiorców.
 2. Redesign materiałów marketingowych i komunikacyjnych: Czas na aktualizację wszystkich materiałów marketingowych, w tym broszur, ulotek, plakatów, materiałów POS, a także cyfrowych aktywów, takich jak strona internetowa, profile w mediach społecznościowych i kampanie e-mailowe. Wszystkie te elementy powinny być spójne z nową tożsamością wizualną i przekazywać jednolity komunikat marki.
 3. Zmiany na stronie internetowej i w kanałach cyfrowych: Aktualizacja strony internetowej i kanałów cyfrowych to nie tylko zmiany wizualne, ale także optymalizacja treści, struktury UX/UI, a także poprawa dostępności i funkcjonalności. Ważne jest, aby strona internetowa i media społecznościowe były zgodne z nową tożsamością i strategią marki.
 4. Utrzymanie spójności i jakości: Podczas wdrażania nowej tożsamości marki niezmiernie ważne jest utrzymanie spójności we wszystkich punktach styku z klientem. Każdy aspekt wizualny i komunikacyjny powinien być starannie przemyślany i zgodny z ogólną strategią marki.

Ten etap wymaga ścisłej współpracy pomiędzy zespołami projektowymi, marketingowymi i komunikacyjnymi, aby zapewnić spójność i efektywne przekazanie nowego wizerunku marki zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz organizacji. 

Wdrożenie rebrandingu

Przed nami moment, w którym strategiczne planowanie zamienia się w konkretne działania. To tutaj strategia marki, opracowana w pierwszym etapie, zaczyna nabierać realnych kształtów. Wdrożenie wymaga od nas starannego zarządzania każdym aspektem marki – od jej wizualnej tożsamości, przez komunikację marketingową, aż po wewnętrzną kulturę firmy. Jest to czas, kiedy marka zaczyna na nowo opowiadać swoją historię, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz organizacji. Oto aspekty, które odgrywają najważniejszą rolę na tym etapie:

 1. Komunikacja zmian do klientów i partnerów: Kluczowe jest skuteczne przekazanie informacji o rebrandingu do klientów, partnerów i innych interesariuszy. Może to obejmować kampanie e-mailowe, informacje prasowe, aktualizacje w mediach społecznościowych oraz inne inicjatywy komunikacyjne mające na celu poinformowanie o zmianach i podkreślenie korzyści płynących z nowego wizerunku.
 2. Wewnętrzna implementacja i szkolenia: Równie ważne jest wdrożenie zmian wewnątrz organizacji. Pracownicy muszą być dobrze poinformowani i przeszkoleni w zakresie nowego wizerunku marki oraz tego, jak powinni go komunikować. Może to obejmować szkolenia, warsztaty oraz regularne komunikaty wewnętrzne.
 3. Monitorowanie wdrażania i dostosowywanie strategii: Po wprowadzeniu zmian należy monitorować ich efektywność i wpływ na percepcję marki. Obejmuje to śledzenie wskaźników takich jak ruch na stronie internetowej, zaangażowanie w mediach społecznościowych, sprzedaż oraz feedback od klientów i pracowników. Na podstawie tych danych, firma może dostosowywać swoje strategie, aby maksymalizować efekty rebrandingu.
 4. Utrzymanie spójności marki: Wreszcie, bardzo ważne jest utrzymanie spójności nowego wizerunku marki we wszystkich działaniach i komunikatach. Obejmuje to regularne przeglądy i aktualizacje materiałów marketingowych, stron internetowych i innych nośników komunikacji.

Podsumowując, wdrożenie rebrandingu to złożony proces, który wymaga skoordynowanych działań na wielu frontach. Kluczowe jest zapewnienie, że wszystkie elementy są spójne z nową strategią marki i że zarówno pracownicy, jak i zewnętrzni interesariusze są w pełni poinformowani i zaangażowani w proces. Efektywne wdrożenie rebrandingu może znacząco przyczynić się do wzrostu rozpoznawalności marki, poprawy jej wizerunku i wzmocnienia pozycji na rynku.

Zarządzanie marką po rebrandingu

Zarządzanie marką po rebrandingu to etap, który rozpoczyna się po wdrożeniu nowego wizerunku. Jest to okres, w którym firma musi aktywnie pracować nad utrzymaniem spójności nowej tożsamości, jednocześnie monitorując i analizując reakcje rynku. Zarządzanie marką w tym czasie wymaga nie tylko konsekwencji w komunikacji, ale także elastyczności w dostosowywaniu się do ewentualnych potrzeb i wyzwań, które mogą pojawić się po zmianie wizerunku marki. To kluczowy moment, w którym marka umacnia swoją nową pozycję i buduje długoterminowe relacje ze swoimi klientami.

Komunikacja wewnętrzna

Pracownicy naszej firmy są ambasadorami marki, a ich zrozumienie i zaangażowanie w nowy wizerunek firmy są niezbędne do jego skutecznego wdrożenia. Proces ten powinien rozpocząć się od wczesnego etapu, jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem zmian.

 • informowanie i edukacja pracowników: Spotkania, prezentacje, newslettery czy specjalne sesje Q&A z nowym wizerunkiem marki w roli głównej.
 • budowanie wewnętrznej kultury marki: wewnętrzne kampanie motywacyjne, szkolenia i inne inicjatywy, które pomagają pracownikom zrozumieć i utożsamiać się z nowymi wartościami i celami firmy.
 • regularna komunikacja: Ważne jest, aby komunikacja była ciągła i dwukierunkowa. Regularne aktualizacje o postępach rebrandingu i zbieranie feedbacku od pracowników pomaga utrzymać dialog i uczucie współudziału w procesie.

Komunikacja zewnętrzna

Teraz możemy nieść nową opowieść o naszej marce w świat – nie tylko do jej odbiorców czy konsumentów, ale także do obecnych i potencjalnych partnerów i innych interesariuszy o zmianach i przekonanie ich do nowego wizerunku marki.

O co powinniśmy zadbać?

 • jasny i spójny przekaz: Komunikacja powinna być jasna, zrozumiała i spójna we wszystkich kanałach – od strony internetowej po media społecznościowe i materiały reklamowe. Ważne jest, aby przekaz podkreślał korzyści płynące z rebrandingu oraz jak zmiany te wpłyną pozytywnie na doświadczenia klientów.
 • wykorzystanie różnych kanałów komunikacji: Wykorzystanie różnorodnych kanałów – zarówno tradycyjnych, jak i cyfrowych pozwala dotrzeć do szerokiej grupy odbiorców. Media społecznościowe, e-maile, biuletyny, webinary, konferencje prasowe, reklamy – wszystkie te narzędzia mogą być wykorzystane do skutecznego komunikowania zmian.
 • feedback i dialog z klientami: Ważne jest, aby słuchać i reagować na opinie klientów, dzielących się odczuciami na temat wprowadzonych przez nas zmian. Ankiety, media społecznościowe i inne platformy mogą służyć jako narzędzia do gromadzenia opinii i utrzymania otwartego dialogu z klientami.

Skuteczna komunikacja zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna odgrywa istotną rolę w kwestii powodzenia procesu rebrandingu. Odpowiednio zaplanowana i wykonana, pomaga zbudować silną i spójną markę, która rezonuje zarówno z pracownikami, jak i klientami.

Monitorowanie i dostosowywanie

W miarę postępu rebrandingu, firma powinna monitorować reakcje i dostosowywać swoje strategie komunikacyjne. Analiza danych, takich jak wskaźniki zaangażowania w mediach społecznościowych, ruch na stronie internetowej czy sprzedaż, pomoże zrozumieć skuteczność komunikacji i gdzie ewentualnie dokonać korekt.

 • zbieranie i analiza danych: Kluczowym elementem monitorowania jest zbieranie danych z różnych źródeł. Może to obejmować dane sprzedażowe, statystyki ruchu na stronie internetowej, wskaźniki zaangażowania w mediach społecznościowych, wyniki badań satysfakcji klientów i feedback od partnerów biznesowych. Narzędzia analityczne, takie jak Google Analytics, narzędzia do monitorowania mediów społecznościowych i systemy CRM, mogą dostarczać cennych informacji.
 • analiza feedbacku klientów: Bezpośredni feedback od klientów jest niezwykle cenny. Może być zbierany poprzez ankiety online, grupy fokusowe, opinie w mediach społecznościowych i recenzje. Regularne przeglądanie i analiza tych informacji pomagają zrozumieć, jak odbiorcy reagują na rebranding i jakie aspekty nowego wizerunku są najbardziej lub najmniej skuteczne.
 • monitorowanie konkurencji i rynku: Ważne jest, aby śledzić działania konkurentów i ogólne trendy rynkowe. Zmiany w strategiach konkurencji lub zmieniające się preferencje konsumentów mogą wymagać dostosowań w strategii rebrandingu. Narzędzia do monitorowania konkurencji i analizy rynku mogą dostarczać cennych wskazówek.
 • dostosowywanie strategii: Na podstawie zebranych danych i analiz, firma powinna być gotowa do szybkiego dostosowywania swojej strategii rebrandingu. Może to obejmować zmiany w komunikacji, modyfikacje elementów wizualnych, a także dostosowanie strategii marketingowych i sprzedażowych. Elastyczność i gotowość do zmian są kluczowe w szybko zmieniającym się świecie biznesu.
 • testowanie i eksperymentowanie: Częścią procesu dostosowywania może być testowanie różnych podejść i rozwiązań. A/B testing w komunikacji marketingowej, eksperymenty z różnymi wariantami elementów wizualnych, czy testowanie nowych kanałów komunikacji mogą dostarczyć cennych informacji o tym, co działa najlepiej.
 • wewnętrzna analiza i ocena postępów: Regularne spotkania zespołów odpowiedzialnych za rebranding, w których przeglądane są postępy i dyskutowane są dane oraz feedback, są niezbędne. Pozwala to na sprawne przekazywanie informacji w obrębie organizacji i zapewnia, że wszyscy są na bieżąco z aktualnymi zmianami i strategiami.
 • długoterminowe śledzenie efektów: Ostatnim, ale nie mniej ważnym aspektem, jest długoterminowe śledzenie wpływu rebrandingu na markę. Obejmuje to nie tylko bezpośrednie wskaźniki, takie jak sprzedaż czy ruch na stronie internetowej, ale także bardziej subtelne aspekty, takie jak percepcja marki, lojalność klientów i pozycjonowanie na rynku.

Skuteczne wykorzystanie danych i feedbacku pozwala na optymalizację strategii i zapewnia, że proces rebrandingu jest ciągle zgodny z potrzebami firmy, jej klientów oraz dynamicznie zmieniającym się rynkiem.

Podsumowanie

Proces rebrandingu to nie tylko szansa na odświeżenie wizerunku Twojej marki – to również narzędzie do ponownego zdefiniowania Twojej pozycji na rynku, nawiązania głębszej relacji z klientami i odkrycia nowych ścieżek wzrostu. We Fluo Studio dobrze rozumiemy, że każda marka ma swoją unikalną historię i potrzebuje indywidualnego podejścia. Nasze doświadczenie, kreatywność i zaangażowanie w najnowsze trendy branżowe pozwalają nam dostarczać rozwiązania, które nie tylko odzwierciedlają duszę Twojej marki, ale także przemawiają do serc i umysłów Twoich klientów.

Projekty

Rzuć okiem na projekty jakie zrealizowaliśmy dla naszych klientów!

Kontakt

Skontaktuj się i uzyskaj bezpłatną wycenę!
;