Czym jest brief w pracy nad marką?

Wstęp

Współczesny świat marketingu i reklamy obraca się wokół komunikacji, a kluczową rolę w tym procesie odgrywa brief. Jest to dokument, który może być porównany do kompasu w ręku podróżnika – wskazuje kierunek i pomaga dotrzeć do celu. Rozpoczynając jakąkolwiek pracę nad marką, projektanci, specjaliści od marketingu czy agencje reklamowe sięgają po ten niezbędny narzędzie, które umożliwia zrozumienie oczekiwań klienta i właściwe określenie zakresu prac.

Pewnie zastanawiasz się, po co komuś sztywny dokument, kiedy pracuje się w branży kreatywnej, gdzie liczy się swoboda i innowacyjność? Odpowiedź jest prosta – bez pełnego zrozumienia oczekiwań i celów, nawet najbardziej kreatywne pomysły mogą okazać się nietrafione. Brief daje punkt odniesienia, gwarantuje, że wszyscy pracujący nad projektem będą “grać do jednej bramki” i skupiać swoje wysiłki na wspólnym celu.

Pamiętajmy, że choć wizja kreatywności bez granic jest kusząca, to właśnie dobrze przygotowany brief gwarantuje, że energia twórcza zostanie odpowiednio ukierunkowana. To fundament, na którym budowane są najbardziej udane kampanie reklamowe i strategie marketingowe. Zanim jednak zagłębimy się w szczegóły, ważne jest, aby zrozumieć ogólną naturę briefu i dostosować do niej nasze nastawienie. W końcu to narzędzie, które ma pomagać, a nie ograniczać. Zacznijmy więc naszą przygodę z briefem od zrozumienia jego istoty i potencjału, który kryje w sobie dla rozwoju Twojej marki.

Co to jest brief

Brief to użyteczne narzędzie, które odgrywa kluczową rolę w procesie pracy nad marką. Jest to specjalnie przygotowany dokument, który formalizuje wymagania i oczekiwania klienta czy zleceniodawcy wobec zespołu kreatywnego lub agencji reklamowej odpowiedzialnej za stworzenie strategii brandingowej, kampanii marketingowej bądź innych działań komunikacyjnych.

Nieco inaczej mówiąc, brief jest jak mapa drogowa dla projektantów, copywriterów, strategów i wszystkich innych, którzy uczestniczą w kreowaniu i kształtowaniu wizerunku marki. To właśnie na jego podstawie zespół może zrozumieć cel projektu, poznać specyfikę branży, charakterystykę grupy docelowej oraz kluczowe wiadomości, które mają być przekazane. Ponieważ brief stanowi punkt wyjścia dla dyskusji i pracy twórczej, jego jasność i dokładność są niezwykle ważne.

Cel briefu
Celem briefu nie jest ograniczanie kreatywności, ale dostarczanie niezbędnych informacji umożliwiających zrealizowanie projektu zgodnie z oczekiwaniami klienta przy jednoczesnym zachowaniu spójności przekazu marki. Z tego powodu, każdy brief powinien zawierać w sobie jasno określone cele projektu, stawiać realistyczne oczekiwania, a także wskazywać na ewentualne ograniczenia czy wyzwania.

Klarowny przekaz
Przekaz zawarty w briefie musi być klarowny dla wszystkich członków zespołu – niezależnie od ich specjalizacji. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, kiedy prace nad projektem wymagają interdyscyplinarnego podejścia oraz współdziałania specjalistów z różnych dziedzin. Brief zapewnia wspólną bazę dla różnorodnych perspektyw, co sprzyja efektywniejszej komunikacji i efektywnej koordynacji działań.

Podstawa do pracy
Warto pamiętać, że brief to nie jest jednorazowy dokument. W ramach projektu może on ulec modyfikacji lub rozszerzeniu o nowe informacje. Elastyczność ta pozwala na adaptację do zmieniających się warunków oraz lepszą reakcję na feedback ze strony klienta czy rynek.

Podsumowując, brief w pracy nad marką to coś więcej niż tylko zwykły zestaw instrukcji. To zbiór kluczowych informacji, który umożliwia zespołowi przekucie wizji klienta w realne, efektywne i przemyślane działania marketingowe. Przemyślany i dobrze skomponowany brief jest fundamentem, na którym buduje się skuteczną komunikację marki oraz jej ostateczny sukces na rynku.

Rodzaje briefów

Istnienie różnorodnych typów briefów wynika z zastosowań, jakie mają spełniać w kontekście strategii i działań marketingowych. Aby zrozumieć, jak brief wpisuje się w projektowanie i rozwój marki, warto przyjrzeć się kilku podstawowym rodzajom.

 • Brief kreatywny
  To dokument przygotowywany przez zespół marketingowy, który przekazuje agencjom reklamowym lub kreatywnym. Zawiera informacje pozwalające zrozumieć cele kampanii, charakterystykę docelowej grupy odbiorców, kluczowe przekazy marki oraz oczekiwane wyniki. Często ma zachęcić do twórczego i efektywnego rozwiązania komunikacyjnego.
 • Brief strategiczny
  Skupia się na szerszym kontekście działań, wyznacza długofalową perspektywę i określa, jak brand ma być postrzegany na rynku. Zawiera analizę rynku, konkurencji, określa pozycjonowanie marki oraz jej kluczowe wartości. Jest fundamentem dla dalszych planów i strategii komunikacyjnych.
 • Brief projektowy
  Szczególnie przydatny przy pracy nad designem, opakowaniami produktów czy identyfikacją wizualną marki. Określa wytyczne dotyczące estetyki, wartości marki, które mają być widoczne w projektowaniu, a także techniczne aspekty realizacji.
 • Brief reklamowy
  Koncentruje się na strategii medialnej i zakupie mediów. Określa, gdzie i kiedy marka ma się pojawiać, jakie kanały komunikacji będą najbardziej skuteczne i w jaki sposób wykorzystywać budżet.
 • Brief digital
  Skupia się na działaniach w przestrzeni cyfrowej, takich jak kampanie w mediach społecznościowych, strategie content marketingowe czy działania SEO i SEM. Zawiera wskaźniki skuteczności (KPIs), targetowanie kampanii oraz technologiczne wymagania, jak responsywność czy integracja z innymi systemami.

Każdy z tych briefów może być opracowywany w różnych formatach i stopniu szczegółowości, w zależności od potrzeb projektu i zespołu. Ważne jest, aby był jasny, zwięzły i dostarcza wszystkich niezbędnych informacji wymaganych do efektywnego wykonania zadania. Opracowanie dobrego briefu to sztuka, która wymaga doświadczenia i znajomości branży, ale przede wszystkim jasnego zrozumienia celów i oczekiwań związanych z marką.

Zwróćmy też uwagę, że oprócz wyżej wymienionych, istnieją specyficzne rodzaje briefów dostosowane do konkretnych potrzeb, takie jak brief PR-owy czy brief eventowy. Każdy z nich ma swoją specyfikę i wymaga odrobiny innej wiedzy oraz innych informacji podczas jego kreowania. 

Pamiętajmy też, że brief nie musi być statycznym dokumentem. W dynamicznie zmieniających się realiach rynkowych często wymaga aktualizacji i dostosowań, aby nadążać za trendami oraz reagować na zmiany w otoczeniu biznesowym i potrzebach konsumentów.

Jakie elementy zawiera dobry brief

Brief stanowi kluczowy dokument w pracy nad marką, który służy jako kompendium informacji dla zespołu realizującego dane zadanie. Jest to swoista mapa drogowa, która powinna być precyzyjna, ale jednocześnie wystarczająco elastyczna, by umożliwić kreatywną pracę. Oto elementy, które powinien zawierać dobrze przygotowany brief:

1. Informacje o firmie/brandzie – tutaj podaje się historię marki, jej misję, wizję oraz wartości. Jest to fundament, od którego zaczyna się każda strategia marketingowa. Pozwala to zrozumieć, gdzie marka była, gdzie jest i dokąd zmierza.

2. Opis projektu – jasno określone cele, dla których brief jest tworzony. Może to być np. opracowanie kampanii reklamowej, stworzenie identyfikacji wizualnej czy też wprowadzenie nowego produktu na rynek.

3. Odbiorcy – szczegółowa charakterystyka grupy docelowej: kim są, jakie mają potrzeby, jakie są ich nawyki konsumenckie, jakie kanały komunikacji preferują. Zrozumienie odbiorców jest kluczem do sukcesu każdego projektu.

4. Cele komunikacyjne i biznesowe – to konkretne cele, które mają być osiągnięte dzięki realizacji projektu. Mogą być to cele dotyczące rozpoznawalności marki, wzrostu sprzedaży, zwiększenia lojalności klientów itd.

5. Komunikat – jakie przesłanie chcemy przekazać odbiorcom. Tutaj definiujemy główne hasło kampanii, czy też ideę, która ma być z nią związana.

6. Ograniczenia i wytyczne – informacje na temat budżetu, ram czasowych, specyficznych wymogów branżowych, standardów jakości, przepisów prawnych, które mogą wpływać na projekt.

7. Ton i styl komunikacji – wytyczne dotyczące stylu, jaki ma być użyty w komunikacji. Dzięki temu wszyscy zaangażowani w projekt będą wiedzieli, jaki język używać, aby był on spójny z obrazem marki.

8. Wytyczne kreatywne – mogą obejmować instrukcje dotyczące projektowania graficznego, zdjęć, filmów czy treści pisanych, aby wszystko tworzyło jednolitą całość.

9. Kluczowe punkty styku z klientem – wyjaśnienie, w których miejscach i w jaki sposób marka ma się komunikować z klientem poprzez różne kanały i punkty styku.

10. Wskaźniki sukcesu – metryki i KPIs, które pozwolą zmierzyć skuteczność realizowanego projektu i jego wpływ na osiąganie wyznaczonych celów biznesowych.

Znajomość i świadomość tych elementów briefu jest istotna zarówno dla zleceniodawcy, jak i wykonawcy. Pozwala to na tworzenie strategii komunikacji, które są klarowne, efektywne i przynoszą oczekiwane rezultaty. Dobrą praktyką jest tworzenie briefu w ścisłej współpracy obu stron, co umożliwia lepsze zrozumienie celów i oczekiwań, a także przyczynia się do większej satysfakcji z finalnych wyników pracy.

W jakim celu sporządza się brief

 1. Usystematyzowanie wiedzy
  Jego pierwszorzędnym zadaniem jest usystematyzowanie wiedzy oraz określenie konkretnych oczekiwań dla zespołów kreatywnych, marketingowych czy agencyjnych. Sporządzając brief, zleceniodawca ma na celu upewnienie się, że wszyscy uczestnicy projektu mają wspólną platformę rozumienia celów i zadań, które przed nimi stoją.
 2. Opracowanie informacji i wytycznych
  Kluczowym celem briefu jest przekazanie niezbędnych informacji, które będą stanowić wyjściowy punkt do pracy nad strategią marki, identyfikacją wizualną, kampanią reklamową czy innym zadaniem kreatywnym. Dokument ten pomaga wszystkim zaangażowanym zrozumieć, jak wygląda obecna pozycja marki na rynku, jakie są jej wartości, jaka jest grupa docelowa oraz na co należy zwrócić szczególną uwagę podczas realizacji projektu.
 3. Określenie kierunku działań oraz budowanie spójnego wizerunku marki.
  Jego treść pomaga uniknąć niedomówień i błędów komunikacyjnych, które mogłyby prowadzić do nieefektywnego wykorzystania budżetu czy niezadowalających wyników końcowych. Brief wytycza granice, w których ma się odbywać kreatywna ekspresja, jednocześnie pozostawiając miejsce na innowacyjność i oryginalność pomysłów.
 4. Motywacja.
  Oprócz wymienienia konkretów, takich jak cele, grupa docelowa czy kluczowe komunikaty, brief odgrywa również rolę motywacyjną. Dzięki klarownie określonym celom i oczekiwaniom, teamy mogą lepiej skoncentrować się na swoich zadaniach, co często jest kluczowe dla sukcesu wszelkich działań marketingowych.
 5. Dokładne przeanalizowanie potrzeb marki i zrozumienie wyzwań.
  To proces, w którym każdy szczegół jest ważny – od uwarunkowań rynkowych, poprzez odpowiednią komunikację marki, aż po nadchodzące trendy i możliwości ich wykorzystania w strategii.
 6. Identyfikacja potencjalnych problemów, które mogą powstać w trakcie realizacji projektu.
  Dzięki temu możliwe jest ich wcześniejsze przewidzenie i przygotowanie planu działania w przypadku ich wystąpienia.
 7. Dokument archiwalny.
  Po zakończonym projekcie można do niego wrócić, aby przeanalizować, na ile założenia zostały spełnione. Jest to nieocenione źródło wiedzy przy planowaniu przyszłych działań dla marki i pozwala na ciągłe doskonalenie procesów.

Reasumując, brief jest narzędziem organizacyjnym, które służy określeniu wytycznych działań, ułatwia komunikację i zapewnia lepsze zrozumienie projektu przez wszystkich jego uczestników. Jest przestrzenią na wyrażanie oczekiwań i wspólne budowanie strategii, która pozwoli marce osiągnąć sukces na rynku.

Jakie korzyści niesie opracowanie briefu

Brief to kluczowy dokument w pracy nad marką, który nie tylko usprawnia komunikację, ale także przynosi wiele konkretne korzyści dla projektu. Ale dlaczego tak naprawdę warto poświęcić czas na jego stworzenie? 

 1. Po pierwsze, brief stanowi doskonałą podstawę do zaplanowania strategii marki. Dzięki niemu, wszyscy członkowie zespołu – od projektantów, przez marketerów, aż po deweloperów – mają jasno sprecyzowane wytyczne dotyczące oczekiwań. To eliminuje nieporozumienia i daje poczucie wspólnego kierunku pracy.
 2. Po drugie, brief pomaga w utrzymaniu konsekwencji w komunikacji. Każdy aspekt marki, od hasła reklamowego, przez kolorystykę, aż po ton wypowiedzi, może być zdefiniowany w briefie. To sprawia, że wszystkie działania są spójne i wzmacniają identyfikację marki przez konsumentów.
 3. Trzecią korzyścią jest optymalizacja czasu i zasobów. Brief pozwala na szybsze podejmowanie decyzji, ponieważ każdy z członków zespołu może do niego wrócić w przypadku wątpliwości. Zmniejsza to czas poświęcony na spotkania, telefony czy wymianę e-maili. Co więcej, pozwala to na uniknięcie kosztownych błędów i zmian, które byłyby niezbędne, gdyby kierunki działań były niejasne.
 4. Kolejnym atutem briefu jest lepsze zrozumienie celów biznesowych i oczekiwań klienta. To dokument, który zmusza do zadawania pytań i znalezienia odpowiedzi na kluczowe kwestie dotyczące marki. Pozwala to na głębsze zanurzenie się w potrzeby i preferencje docelowej grupy odbiorców, a w rezultacie – stworzenie bardziej skrojonej na miarę strategii komunikacji.
 5. W kontekście kreatywności, brief może wydać się ograniczeniem, jednak paradoksalnie bywa przeciwnie. Dobrze skonstruowany brief jest jak mapa, która wskazuje kierunek, ale pozostawia przestrzeń dla kreatywnego myślenia i eksploracji nowych pomysłów. Dzięki precyzyjnie określonym celom i ramom, twórcze umysły mają punkt odniesienia dla swoich pomysłów i mogą skupić swoją energię na innowacyjności, zachowując przy tym zgodność z wizją marki.
 6. Opracowanie briefu to także doskonałe ćwiczenie strategicznego myślenia. To praca, która wymusza przemyślanie wielu aspektów działalności marki i odpowiadanie na pytania, które mogą wyjść na jaw dopiero podczas głębszej analizy. W efekcie, brief może ujawnić nowe możliwości lub potencjalne problemy, na które wcześniej się nie zwracało uwagi, a które są kluczowe dla sukcesu marki.
 7. Na koniec warto wspomnieć, że mając dobrze przygotowany brief, łatwiej jest mierzyć efekty działań i dobierać odpowiednie narzędzia do weryfikacji osiągniętych rezultatów. Stanowi on punkt odniesienia do oceny, czy realizowane działania przynoszą pożądany efekt i czy są zgodne z przyjętą strategią.

Stworzenie przemyślanego briefu to więc inwestycja, która zwraca się wielokrotnie. Przyczynia się do efektywniejszej, bardziej spójnej i celowej pracy nad marką, a w konsekwencji do budowania silnej i rozpoznawalnej na rynku identyfikacji.

Podsumowanie

Podsumowując, brief to narzędzie niezbędne w pracy nad marką, które stanowi konkretną, zwięzłą i jasno skonstruowaną podstawę każdego projektu. Można by rzec, że jest on przepisem, według którego twórcy i strategowie przygotowują “daną” marketingową, która ma zadowolić oczekiwania odbiorców i osiągnąć zakładane cele biznesowe.

W skutecznej pracy nad marką, ważne jest, aby nie lekceważyć roli, jaką pełni brief. To on jest często podstawą do tworzenia strategii, która poruszy serca i umysły konsumentów, a także pozwala na budowanie długotrwałych i efektywnych relacji z nimi.

Pamiętajmy, że proces tworzenia briefu to także doskonała okazja do przemyślenia swoich celów, przeanalizowania potrzeb i oczekiwań konsumentów. To czas na postawienie pytań i znalezienie odpowiedzi, które będą podstawą do podejmowania trafnych decyzji.

Niezależnie od tego, czy pracujesz nad nową kampanią, rebrandingiem czy wprowadzeniem produktu na rynek, dobrze opracowany brief to istotny element, który ułatwi osiągnięcie sukcesu. Szacunek do tego narzędzia oraz prawidłowe jego zastosowanie to znak profesjonalizmu i świadomego podejścia do procesu budowania marki.

Projekty

Rzuć okiem na projekty jakie zrealizowaliśmy dla naszych klientów!

Kontakt

Skontaktuj się i uzyskaj bezpłatną wycenę!
;